Svet-Stranek.cz
A Collector's website of the Shakespeare's fishing history
Stránky sběratele rybářské historie Shakespeare

Upozornění pro všechny co si kopírují fotky - Notice for everyone, who is copying my photos:A Collector's website of the Shakespeare's fishing history

Upozornění pro všechny co si kopírují fotky - Notice for everyone, who is copying my photos

Chtěl bych tímto oznámit všem, co si stahujete mé fotky z tohoto webu, a poté je dáváte například na rybářský server MRK, Chytej atd. za účelem svého prodeje, jako jsem včera zaregistroval, je to neomalené a téměř neomluvitelné.
Jeden pán si myslel, že mu to zřejmě budu baštit a jen tak nad tím mávnu.
Je to zhruba 1rok co jsem předělával své fotky a vodotiskem s logem Shakespearman a umístil ho pouze dole vpravo obrázku.
Nechtěl jsem to logo dělat uprostřed obrázku proto, aby jste si i vy fotky vychutnali a pokochali, ale zřejmě se našel člověk, který si postahoval fotky ještě bez loga a v klídku je vystavuje na rybářských servrech a inzeruje s nimi.
Stránky jsem vytvořil nejenom pro sebe, ale hlavně pro všechny, které tato značka Shakespeare zajímá.
Pokud se začnou množit tyto případy kopírování a umísťování fotek za účelem prodeje, web bude smazán.
Je mi jasné, že si fotky stahujete, ale používejte je pouze pro svou potřebu.
Děkuji všem za pochopení.
-Shakespearman-I would like to inform everyone, who downloads my photos from this site , and then upload them to server MRK , Chytej , etc., and adds photos to their sales - as yesterday I noticed. It's almost rude and inexcusable.
One gentleman thought, it does´t matter and I just wave my hand for it. No way!
It is roughly one year I remodeled my photos with a watermark logo Shakespearman and I placed it just below the right image.
I did not want to place logo in the middle of the picture - for you, to enjoy the photos and to admire them, but apparently there is a man who downloaded the photos without logos and now, he exposes them as his own on fishing servers (and advertise with them).
This website, I created, is not only for myself, but for all who are interested in this brand Shakespeare.
In case, the copying and posting photos for purpos to sale, will be continue, web will be delete.
It is clear to me that you are downloading photos , but use them only for your own use.
Thank you for your understanding .
- Shakespearman -
návštěvníků stránky
celkem131 229
tento týden370
dnes111